Tích cực phát huy các hoạt động thi đua tại khu nội trú

Phong trào thi đua phòng ở "Sạch đẹp - An toàn - Văn minh" tại Ký túc xá góp phần thúc đẩy sinh viên nội trú nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập, rèn luyện và xây dựng Ký túc xá Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Hiện đại"

Ban QLKTX đi tham quan, nghiên cứu thực tế

Ban Quản lý Ký túc xá đi tham quan, nghiên cứu thực tế mô hình hoạt động tại Ký túc xá Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh


PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG "KÝ TÚC XÁ XANH"

Nhằm chào mừng kỷ niệm 94 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), hướng đến kỷ niệm 10 năm Thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/2014 – 15/10/2024) và hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Bảng phí nội trú Ký túc xá

Thông báo số 87-TB/HVCB ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các khoản thu phí nội trú Ký túc xá

THÔNG BÁO MỚI

THÔNG BÁO GIẢM LỆ PHÍ KÝ TÚC XÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 8

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 8 ở Ký túc xá Học viện Cán bộ trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giảm lệ phí phòng ở tại Ký túc xá đối với sinh viên Khóa 8 như sau:

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TẠI HỌC VIỆN CÁN BỘ NĂM 2024

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, ngời lao động, học viên, sinh viên Học viện Cán bộ để chủ động phòng, chống ma túy; góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng, tạo môi trường tích cực, lành mạnh trong trường học, gia đình và xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa Học viện, gia đình và xã hội trong phòng chống tệ nạn ma túy cho học viên, sinh viên.

THÔNG BÁO GIẢM LỆ PHÍ KÝ TÚC XÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 8

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 8 ở Ký túc xá Học viện Cán bộ trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giảm lệ phí phòng ở tại Ký túc xá đối với sinh viên Khóa 8 như sau:

CÁC LOẠI PHÒNG KTX

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

Lưu trú ngắn hạn - Lưu trú theo tháng

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng/phòng. Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng/phòng; Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng/phòng; (chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước, ... )

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích 24,7 m2; Giá: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước, ...)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích sàn

Diện tích xây dựng

Số phòng

Số giường

TƯ VẤN VIÊN

Chu Thị Thảo

Nhân viên y tế

Lê Hải Anh

Chuyên viên

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên y tế

Lý Ngọc Kim

Chuyên viên